Conform raportului BNR, in perioada ianuarie – noiembrie 2015, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 1 009 milioane euro, comparativ cu 440 milioane euro în aceeaşi perioadă a anului 2014, pe fondul majorării deficitului balanței veniturilor primare (cu 1 322 milioane euro) şi al balanţei bunurilor (cu 912 milioane euro).

  ianuarie – noiembrie 2014p ianuarie – noiembrie 2015p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 63 409 63 849 -440 67 900 68 909 -1 009
A. Bunuri şi servicii 57 129 57 256 -127 60 566 60 782 -216
a. Bunuri 43 433 49 009 -5 576 45 704 52 192 -6 488
b. Servicii 13 696 8 247 5 449 14 862 8 590 6 272
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 342 150 2 192 2 302 150 2 152
– transport 4 029 1 445 2 584 4 737 1 606 3 131
– turism – călătorii 1 232 1 608 -376 1 391 1 690 -299
– alte servicii 6 093 5 044 1 049 6 432 5 144 1 288
B. Venituri primare 2 104 4 101 -1 997 2 253 5 572 -3 319
C. Venituri secundare 4 176 2 492 1 684 5 081 2 555 2 526

p – Date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilor în Româniae au însumat 2 883 milioane euro, din care participaţiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au înregistrat 2 973 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea negativă de 90 milioane euro (net).

Datoria externă pe termen lung a însumat 71 581 milioane euro la 30 noiembrie 2015 (78,5 la sută din total datorie externă), în scădere cu 5,6 la sută faţă de 31 decembrie 2014.

Datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 noiembrie 2015 nivelul de 19 620 milioane euro (21,5 la sută din total datorie externă), în creștere cu 3,7 la sută faţă de 31 decembrie 2014.

În perioada analizată, datoria externă totală a scăzut cu 3 543 milioane euro.

 

Datoria externă a României la 30 noiembrie 2015 şi serviciul datoriei externe în perioada ianuarie – noiembrie 2015

  Datoria externă Serviciul datoriei

externe în perioada ianuarie – noiembrie

2015p

Sold la 31.12.2014p Sold la 30.11.2015p
I. Datoria externă pe termen lung 75 829 71 581 21 537
I.1. Datoria publică 32 833 32 124 6 891
I.1.1. Datoria publică directă, din care: 31 754 31 430 6 441
I.1.1.1. Împrumuturi de la FMI 162 0 170
I.1.2. Datoria garantată public 1 079 694 450
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
40 402 38 055 13 261
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 6 091 5 682 2 816
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
2 594 1 402 1 385
I.3.1. Împrumuturi de la FMI 1 421 125 1 385
I.3.2. Alocări de DST de la FMI 1 173 1 277 0
II. Datoria externă pe termen scurt 18 915 19 620 27 292e
Total datorie externă (I+II) 94 744 91 201 48 829

e – date estimate
p – date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 35,6 la sută în perioada ianuarie – noiembrie 2015, comparativ cu 38,6 la sută în anul 2014. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii a fost 6,4 luni la 30 noiembrie 2015, comparativ cu 6,8 luni la 31 decembrie 2014.

Datele statistice privind balanţa de plăţi şi datoria externă sunt compilate şi prezentate conform noilor standarde metodologice internaţionale).

 

LEAVE A REPLY