Experiența internațională și studiile de specialitate susțin pe deplin abordarea asigurării sustenabilității creșterii economice prin îmbunătățirea productivității multifactoriale și, implicit, a competitivității, a declarat Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României într-o conferință de specialitate.

“Experiența internațională și studiile de specialitate susțin pe deplin abordarea asigurării sustenabilității creșterii economice prin îmbunătățirea productivității multifactoriale și, implicit, a competitivității. Exemple relevante în acest sens sunt în anii ’60-’70 Italia sau Japonia, apoi Spania în anii ’80 și ’90, Coreea de Sud chiar în aceeași perioadă și Taiwan cam în aceeași perioadă, țări care au parcurs decenii de eforturi de reformare a economiilor înainte de a reuși comprimarea substanțială a decalajelor care le despărțeau de țările dezvoltate. Mai multe studii de specialitate, inclusiv în ultimul raport făcut public de Fondul Monetar Internațional în acest an, au relevat faptul că dincolo de evidentele particularități naționale, economiile respective pe care le-am citat au în comun reforme structurale extinse, având ca rezultat crearea unor economii de piață funcționale care permit o alocare eficientă a resurselor. Au în comun preocuparea pentru menținerea stabilității macroeconomice, acesta nu este un moft, și în ultimul rând o contribuție considerabilă a productivității multifactoriale la creșterea economică”, a spus Isărescu.

El a precizat că experiența acestor țări confirmă faptul că nu există substitut pentru reforme, pentru politici macroeconomice coerente și câștiguri de productivitate în demersul de obținere a unei creșteri economice solide. “În toate cazurile, durabilitatea convergenței reale s-a bazat pe împingerea frontierei posibilităților tehnologice printr-o combinație între dezvoltarea infrastructurii de transport și comunicații, investiții în educație și cercetare-dezvoltare, piețe ale muncii flexibile care să faciliteze realocarea intersectoriale a forței de muncă și protecția drepturilor de proprietate. Pe aceste coordonate cred eu că este construit și proiectul România competitivă. El este supus dezbaterii și poate să fie perfecționat, categoric. Acest proiect își propune în esență deblocarea potențialului de dezvoltare a țării și stimularea producției în toate regiunile sale precum și modernizarea României prin creșterea calității instituționale și a competitivității economice”, a precizat guvernatorul BNR.

Sursa: AGERPRES

LEAVE A REPLY