Europarlamentarul Maria Grapini prezintă public cetățenilor măsuri adoptate de Comisia Europeană în contextul Covid-19!

Așa cum ne-a obișnuit și a promis, europarlamentarul Maria Grapini prezintă public o serie de măsuri adoptate de Comisia Europeană pentru ca Europa să treacă mai ușor peste criza cauzată de epidemia Covid-19.

În continuare vă prezentăm măsurile luate de Comisia Europeană:

1. Programul ESCALAR

Acțiunea europeană de extindere pentru capitalul de risc (ESCALAR) este un nou program pilot lansat de Fondul European de Investiții, care utilizează resurse Fondul European pentru Investiții Strategice pentru a rezolva diferența de finanțare înregistrată de companiile europene cu creștere ridicată (creșteri).ESCALAR investește în fonduri pentru sprijinirea companiilor inovatoare. Poate sprijini atât fonduri noi care trebuie să obțină o masă critică mai mare pentru a sprijini astfel de companii în viitorul lor portofoliu, cât și fonduri existente care caută un capital suplimentar pentru a putea continua investițiile în creșterea de dimensiuni în portofoliul lor existent.Având până la 100 de milioane de euro un angajament de fond unic posibil, investiția ESCALAR este destinată să crească substanțial resursele fondului, permițând astfel bilete de investiții mai mari și creând o capacitate mai mare de a face investiții.

Cum functioneazã?

ESCALAR va face investiții de capitaluri proprii în fonduri și investiții ce permit altui investitor cum și unde să investească capitalul, printr-o altă categorie de acțiuni sau o unitate de fonduri către alți investitori. Investițiile ESCALAR vor avea termeni diferiți față de investițiile efectuate de alți investitori, și anume: (1) Preferință pentru distribuțiile fondurilor în anumite scenarii dezavantajate predefinite și (2) Subordonare și creanță redusă pentru randamentul investițiilor.Pentru acest program pilot, ESCALAR va avea un pachet investițional total de 300 de milioane de EURO.

2. Politica antitrust

Comisia Europeană a publicat Comunicarea privind un cadru temporar, prin care a oferit orientări în materie de legislație antitrust întreprinderilor care cooperează ca răspuns la situațiile de urgență legate de actuala epidemie de coronavirus. În acest context, Comisia emite și o „scrisoare de conformitate” privind un proiect specific de cooperare ce vizează evitarea situațiilor de penurie de medicamente esențiale folosite în spitale. De asemenea, comisarul pentru sănătate și siguranță alimentară, Stella Kyriakides, prezintă orientări pentru a optimiza aprovizionarea și disponibilitatea medicamentelor în timpul epidemiei de coronavirus.. Comunicarea privind cadrul temporar.

Epidemia de coronavirus a dus la apariția unui șoc general la nivelul ofertei, ca urmare a perturbării lanțurilor de aprovizionare, și a unei creșteri bruște a cererii, cauzate în principal de o creștere puternică a cererii pentru anumite produse și servicii, în special în sectorul medical. Aceste circumstanțe riscă să genereze o penurie de produse medicale esențiale, situație care s-ar putea agrava odată cu evoluția pandemiei. Este vorba, în special, de medicamentele și echipamentele medicale care sunt utilizate pentru tratarea pacienților cu coronavirus. Urgențele în materie de aprovizionare provocate de epidemia de coronavirus pot apărea și în ceea ce privește alte bunuri și servicii esențiale, din alte sectoare decât cel medical.

Pentru a aborda în timp util aceste șocuri cu caracter excepțional și a evita penuria, este posibil ca întreprinderile să fie nevoite să se coordoneze rapid, astfel încât să poată depăși sau, cel puțin, atenua efectele crizei, în beneficiul final al cetățenilor. Acest lucru ar putea să necesite, la rândul său, reorientarea sau intensificarea producției în cel mai eficient mod posibil. De exemplu, este posibil ca întreprinderile să fie nevoite să se coordoneze în ceea ce privește producția, gestionarea stocurilor și, eventual, distribuția de medicamente, astfel încât nu toate întreprinderile să se concentreze pe unul sau mai multe medicamente, neglijându-se alte medicamente care ar rămâne sub nivelul optim de producție. O astfel de coordonare ar fi contrară normelor antitrust în condiții normale. În contextul unei pandemii precum cea de coronavirus, o astfel de coordonare poate însă aduce beneficii importante cetățenilor.

Scrisoarea de conformitate

De asemenea, Comisia recurge pentru prima dată la procedura prevăzută în comunicare, adresând o scrisoare de conformitate asociației Medicines for Europe, fosta European Generics Medicines Association. Scrisoarea de conformitate vizează un proiect specific de cooperare, pe bază voluntară, între producătorii de medicamente – atât membri, cât și nemembri ai asociației – menit să abordeze problema riscului de a ne confrunta cu o penurie de medicamente esențiale folosite în spitale pentru tratarea pacienților cu coronavirus. Societățile farmaceutice generice produc cea mai mare parte a medicamentelor esențiale de care este în prezent nevoie în spitale, de urgență și în cantități mari, pentru a evita penuria. Normele de concurență nu pot fi încălcate sub pretextul crizei.

În același timp, Comisia subliniază că, în aceste circumstanțe excepționale, este mai important ca oricând ca întreprinderile și consumatorii să beneficieze de protecție în temeiul legislației în materie de concurență. Prin urmare, va continua să monitorizeze îndeaproape și în mod activ evoluțiile relevante ale pieței pentru a detecta întreprinderile care profită de situația actuală pentru a încălca legislația antitrust a UE, fie prin acorduri anticoncurențiale, fie abuzând de poziția lor dominantă.

3. Răspunsul global al UE pentru a combate pandemia

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant au prezentat planuri pentru un răspuns solid și bine direcționat al UE în vederea sprijinirii eforturilor țărilor partenere de combatere a pandemiei de coronavirus. Acțiunea colectivă a UE se va axa pe abordarea crizei sanitare imediate și a nevoilor umanitare aferente, pe consolidarea sistemelor de sănătate, de apă și de salubritate ale țărilor partenere și a capacităților lor de cercetare și de pregătire pentru a face față pandemiei, precum și pe atenuarea impactului socioeconomic. Pentru a sprijini aceste acțiuni, UE va acorda țărilor partenere sprijin financiar în valoare de peste 15,6 miliarde EUR, care va proveni din resursele pentru acțiune externă existente. Împreună cu partenerii noștri, ne asigurăm că fondurile considerabile pe care UE le-a alocat deja partenerilor săi sunt îndreptate spre acțiunile de abordare a impactului cauzat de coronavirus.

Pachetul „Echipa Europa”

Răspunsul UE se bazează pe abordarea Echipei Europa („Team Europe”), care are scopul de a salva vieți prin oferirea de sprijin rapid și bine definit partenerilor noștri, astfel încât aceștia să poată face față pandemiei. Acest răspuns combină resurse din partea UE, a statelor sale membre și a instituțiilor financiare, în special Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, având ca obiectiv să sprijine țările partenere și să răspundă nevoilor pe termen scurt ale acestora, precum și impactului structural pe termen mai lung asupra societăților și economiei. Primele pachete „Echipa Europa” se pun deja în aplicare în vecinătatea imediată a UE: în Balcanii de Vest, în est și în sud.Din pachetul global în valoare de 15,6 miliarde EUR, 3,25 miliarde EUR sunt direcționate către Africa, din care 1,19 miliarde EUR pentru țările din Africa de Nord care sunt vizate de politica de vecinătate.UE asigură în total 3,07 miliarde EUR pentru întreaga regiune vizată de politica de vecinătate – 2,1 miliarde pentru țările din cadrul Parteneriatului sudic și 962 de milioane EUR pentru țările din cadrul Parteneriatului estic – și alte 800 de milioane EUR pentru Balcanii de Vest și Turcia.

De asemenea, pachetul global include suma suplimentară de 1,42 miliarde EUR sub formă de garanții pentru Africa și vecinătate, sumă care provine din Fondul european pentru dezvoltare durabilă (FEDD).UE va sprijini Asia și Pacificul cu 1,22 miliarde EUR, iar în plus, vor fi alocate 291 de milioane EUR pentru regiunea Africa, zona Caraibilor și Pacific, 918 milioane EUR pentru sprijinirea partenerilor noștri din America Latină și zona Caraibilor și 111 milioane EUR pentru sprijinirea țărilor și teritoriilor de peste mări.

Punerea în practică a pachetului UE de răspuns global: 502 milioane EUR pentru acțiunile de răspuns la situația de urgență, 2,8 miliarde EUR pentru a sprijini sistemele de cercetare, de sănătate și de apă. UE întreprinde mai multe acțiuni în acest sens12,28 miliarde EUR pentru a face față consecințelor economice și sociale. UE întreprinde mai multe acțiuni în acest sens. Recomandare privind setul comun de instrumente pentru utilizarea tehnologiei și a datelor în vedere combaterii și ieșirii din criza COVID-19.

Comisia recomandă pași și măsuri în direcția elaborării unei abordări comune la nivelul UE privind utilizarea aplicațiilor mobile și a datelor mobile ca răspuns la pandemia de coronavirus. La momentul oportun, instrumentele digitale pot juca un rol important în eliminarea treptată a măsurii de izolare, dacă acestea respectă normele UE și sunt bine coordonate. Recomandarea stabilește un proces în vederea adoptării împreună cu statele membre a unui set de instrumente, axat pe două dimensiuni:

O abordare paneuropeană coordonată privind utilizarea aplicațiilor mobile pentru a permite cetățenilor să ia măsuri eficace și mai specifice de distanțare socială, precum și pentru avertizare, prevenire și localizarea contactelor

O abordare comună pentru modelarea și anticiparea evoluției virusului prin date anonimizate și agregate privind localizarea mobilă.Recomandarea stabilește principiile esențiale pentru utilizarea acestor aplicații și a datelor din punctul de vedere al securității datelor și al respectării drepturilor fundamentale ale UE, cum ar fi dreptul la viața privată și la protecția datelor.

Etapele următoare

Până la 15 aprilie 2020, statele membre vor elabora, împreună cu Comisia, un set de instrumente pentru o abordare paneuropeană privind aplicațiile mobile în colaborare cu Comitetul european pentru protecția datelor. Pentru a sprijini statele membre, Comisia va oferi orientări, inclusiv cu privire la protecția datelor și la implicațiile asupra vieții private. Statele membre ar trebui să raporteze cu privire la măsurile pe care le-au luat până la 31 mai 2020 și să pună măsurile respective la dispoziția celorlalte state membre și a Comisiei pentru o evaluare inter pares. Comisia va evalua progresele înregistrate și va publica rapoarte periodice începând din iunie 2020 și pe tot parcursul crizei, recomandând acțiuni și/sau eliminarea treptată a măsurilor care nu mai sunt necesare.

5. Linii directoare privind accesul cetățenilor la medicamente

Comisia face apel astăzi la statele membre să asigure cetățenilor europeni accesul la medicamentele esențiale în cursul epidemiei cauzate de noul coronavirus. Pandemia a scos în evidență dificultățile semnificative în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu medicamentele esențiale necesare și impactul pe care îl poate avea o astfel de epidemie asupra lanțului de aprovizionare cu medicamente în UE. Orientările elaborate de Comisie se axează pe aprovizionarea, distribuirea și utilizarea rațională a medicamentelor vitale pentru tratamentul pacienților afectați de noul coronavirus, precum și a medicamentelor care ar putea lipsi din cauza pandemiei. Acțiunile propuse ar trebui să permită o abordare mai coordonată în întreaga UE, păstrând integritatea pieței unice și protejând totodată sănătatea publică.

Orientările Comisiei privind utilizarea optimă și rațională a medicamentelor evidențiază necesitatea ca autoritățile naționale:

Să-și demonstreze solidaritatea prin eliminarea interdicțiilor și a restricțiilor la export, asigurând disponibilitatea medicamentelor esențiale în spitale și farmacii, precum și prin evitarea constituirii de stocuri la nivel național. Autoritățile naționale ar trebui, de asemenea, să combată dezinformările, care ar putea conduce la constituirea inutilă de stocuri ca urmare a cumpărării sub impulsul panicii.

asigure aprovizionarea prin creșterea și reorganizarea producției, prin monitorizarea stocurilor și a capacităților de producție, prin coordonarea eforturilor comune din partea industriei și prin implementarea unor inițiative vizând susținerea cererii și achizițiile publice pentru a încuraja oferta. În cazul statelor membre care au nevoie să sprijine industria în vederea creșterii capacității lor de producție prin stimulente fiscale și ajutoare de stat și să pună în aplicare măsuri de flexibilitate în materie de reglementare, Comisia este pregătită să ofere orientări și securitate juridică. Să promoveze utilizarea optimă a medicamentelor în spitale, în special prin adaptarea protocoalelor spitalicești existente sau prin elaborarea unor protocoale noi validate, pentru a preveni utilizarea excesivă a medicamentelor, precum și prin oferirea posibilității de a amâna datele de expirare a medicamentelor. Să optimizeze vânzările în farmaciile comunitare pentru a se evita constituirea de stocuri, prin introducerea de restricții pentru vânzările de medicamente care ar putea fi deficitare și prin luarea în considerare a limitării temporare a vânzărilor online de medicamente esențiale.

6. Recomandarea Comisiei ca statele membre să prelungească până la 15 mai restricția privind călătoriile neesențiale către UE. Comisia a invitat astăzi statele membre ale spațiului Schengen și statele asociate spațiului Schengen să prelungească până la 15 mai restricția temporară privind călătoriile neesențiale către UE. Experiența statelor membre și a altor țări expuse la pandemie arată că măsurile luate în vederea combaterii răspândirii virusului trebuie să fie aplicate mai mult de 30 de zile pentru a fi eficace. Comisia invită la adoptarea unei abordări coordonate în ceea ce privește prelungirea, deoarece acțiunea la frontierele externe poate fi eficace numai dacă este pusă în aplicare de toate statele membre ale UE și ale spațiului Schengen la toate frontierele, cu aceeași dată de încetare și în mod uniform. Restricția de călătorie, precum și invitația de a o prelungi, se aplică „zonei UE+”, care include toate statele membre ale spațiului Schengen (inclusiv Bulgaria, Croația, Cipru și România) și cele 4 state asociate spațiului Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția) – în total, 30 de țări.

7. Orientări privind sănătatea, demersurile de călătorie și repatrierea persoanelor aflate la bordul navelorDe când a izbucnit pandemia de coronavirus, multe persoane, de la pasagerii navelor de croazieră până la echipajele cargoboturilor, s-au găsit blocate pe mare sau în carantină în porturi. Orientările emise astăzi de Comisia Europeană vin în sprijinul acestor persoane, oferind recomandări privind sănătatea, repatrierea și demersurile de călătorie. De asemenea, ele anunță instituirea unei rețele de porturi desemnate pentru schimbarea echipajelor.

Câte persoane (echipaje și pasageri) au fost blocate pe vase de croazieră din cauza coronavirusului?

Toate croazierele comerciale au fost suspendate până la noi ordine. Cu toate acestea, am fost informați de Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă că, între 8 și 11 aprilie, un număr de 11 nave de croazieră se vor apropia de Europa, transportând circa 8 000 de persoane. Mai mulți cetățeni ai UE, atât pasageri, cât și membri de echipaj, se află încă la bordul unor nave în alte părți ale lumii și așteaptă să se întoarcă acasă.

Ce fel de mărfuri transportă cargoboturile?

Cargoboturile transportă toate tipurile de mărfuri, de la materii prime în vrac, gaze și petrol, la containere pline cu produse electronice și cu ingrediente farmaceutice active necesare pentru producerea de medicamente. Transportul maritim joacă un rol esențial în comerțul internațional cu mărfuri din UE, 75 % din mărfurile comercializate de UE fiind transportate pe mare. Pentru a ne menține economia în mișcare în aceste vremuri dificile, este extrem de important să asigurăm circulația navelor și funcționarea porturilor.

Ce sunt porturile desemnate pentru schimbarea echipajelor? De ce trebuie ca statele membre să convină cu privire la crearea unei rețele de astfel de porturi?

Orientările recomandă ca statele membre și Comisia să depună un efort coordonat pentru a desemna câteva porturi din Uniune pentru a accelera schimbarea echipajelor. Aceste „porturi desemnate” în mod specific trebuie să acopere Uniunea din punct de vedere geografic și trebuie să fie conectate la aeroporturi și la stații de cale ferată operaționale. Conexiunile de transport pentru echipajele care sosesc sau care pleacă ar putea fi asigurate prin operațiuni de transport aerian și feroviar speciale sau regulate, permițând repatrierea rapidă a navigatorilor.”

Biroul de Presă al Europarlamentarului Maria Grapini

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here