Cabinetul Europarlamentarului Maria Grapini transmite următorul document care detaliază măsurile luate, sub forma noului regulament adoptat, astăzi, la nivelul Uniunii Europene. Aceste măsuri sunt vitale pentru combaterea focarului de coronavirus, dar și pentru stabilizarea crizei economice rezultate în urma acestei pandemii. Veștile sunt bune, mai ales pentru antreprenorii români! Totodată, se relaxează procedurile birocratice în ceea ce privește zona investițiilor, mai ales în domeniul de sănătate și cercetare.

Propunere de de modificare a Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, a Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 și a Regulamentul (UE) nr. 508/2014 în ceea ce privește măsurile specifice de mobilizare a investițiilor în sistemele de sănătate ale statelor membre și în alte sectoare ale economiilor lor ca răspuns la focarul de COVID-19:

Criza provocată de epidemia de coronavirus și de epidemia de COVI-19 a afectat brusc și dramatic statele membre, cu un impact potențial major asupra societăților lor și a economiilor lor. Aceasta împiedică creșterea economică în statele membre. Acest lucru poate fi agravat de constrângerile în materie de lichidități, deoarece întreprinderile se confruntă cu dificultăți în a-și plăti furnizorii și angajații.În același timp, sunt necesare resurse publice suplimentare pentru a sprijini sistemele de asistență medicală și alte activități direct legate de izbucnirea bolii.

Acest lucru a creat o situație excepțională, care trebuie abordată prin măsuri specifice de sprijinire și de protecție a economiilor, a întreprinderilor și a lucrătorilor din statele membre.Sunt necesare intervenții rapide și de amploare în sistemele de sănătate pentru a-i permite să funcționeze sub un stres considerabil, pentru IMM-urile care au adesea marje mai scăzute, în atenuarea consecințelor negative asupra piețelor forței de muncă și a altor segmente vulnerabile ale economiilor lor.Aceasta este o chestiune care ține de întreaga UE și necesită ca toate resursele disponibile, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, să fie mobilizate pentru a depăși provocările fără precedent legate de epidemia de CODVI-19.

Prin urmare, Comisia propune o „Inițiativa de investiții în materie de răspuns si lupta imptriva Coronavirusului”, care să vizeze promovarea investițiilor prin mobilizarea rezervelor de lichidități disponibile în fondurile structurale și de investiții europene, pentru a combate imediat criza.Investițiile vor fi considerabile și vor ajunge rapid la peste 37 miliarde EUR.Pentru a realiza acest lucru, Comisia propune Parlamentului European și Consiliului să furnizeze aproximativ 8 miliarde EUR sub formă de lichidități.

Pentru a direcționa aceste investiții publice europene în valoare de 37 miliarde EUR, pentru a face față consecințelor crizei coronavirus, Comisia propune să renunțe la obligația acestui an de a solicita rambursarea prefinanțărilor neutilizate din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), din Fondul social european (FSE), din Fondul de coeziune (FC) și din Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) până la închiderea programului.

Statele membre utilizează sumele nerecuperate în 2020 pentru a accelera investițiile legate de focarul de COVIs-19 din cadrul FEDR și FSE, FC și FEPAM.Având în vedere ratele medii de cofinanțare din statele membre, cele 8 miliarde EUR vor fi în măsură să declanșeze eliberarea și utilizarea unei finanțări structurale în valoare de aproximativ 29 miliarde EUR pe teritoriul UE.

Se propune ca FEDER să poată sprijini finanțarea capitalului de lucru în cadrul IMM-urilor, dacă este necesar, ca măsură temporară pentru a oferi un răspuns eficace la o criză a sănătății publice.Instrumentele financiare finanțate din fonduri ar trebui să ofere, de asemenea, sprijin sub formă de capital circulant pentru IMM-uri, dacă acest lucru este necesar ca măsură temporară. Prioritatea de investiții a FEDR în vederea consolidării cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării este modificată pentru a acoperi investițiile în produse și servicii necesare pentru promovarea capacităților de răspuns la situații de criză în serviciile de sănătate publică. Cheltuielile pentru operațiunile de promovare a capacităților de răspuns la situații de criză ar trebui să fie eligibile începând cu 1 februarie 2020.

Un grup operativ a fost înființat pentru a coordona activitatea cu statele membre, ca să le ajute astfel încât să se asigure că banii vor intra cât mai curând posibil.

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2) și articolele 177 și 178,

Având în vedere propunerea Comisiei Europene,

După transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

Având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European ,

Având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

Hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

Se constata si adopta urmatoarele:

 • Statele membre au fost afectate în mod singular de consecințele crizei provocate de epidemia de COVI-19.Criza împiedică creșterea economică în statele membre, ceea ce agravează deficitele grave de lichidități cauzate de creșterea bruscă și importantă a investițiilor publice necesare în sistemele lor de sănătate și în alte sectoare ale economiilor lor.Acest fapt a creat o situație excepțională, care trebuie abordată prin măsuri specifice.
 • Este esențial ca lipsa de lichidități și de fonduri publice în statele membre să nu împiedice investițiile realizate în cadrul programelor sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (denumit în continuare „FEDR”), de Fondul social european („FSE”) și de Fondul de coeziune („FC”) („fondurile”) și de Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime („FEPAM”) necesare pentru combaterea epidemiei CODVI-19.
 • Pentru a răspunde impactului crizei, FEDR ar trebui să sprijine finanțarea capitalului circulant în cadrul IMM-urilor, atunci când acest lucru este necesar ca măsură temporară pentru a oferi un răspuns eficace la o criză a sănătății publice.
 • Pentru a răspunde impactului crizei, prioritatea de investiții a FEDR în vederea consolidării cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării ar trebui să acopere investițiile în produse și servicii necesare pentru promovarea capacităților de răspuns la situații de criză în serviciile de sănătate publică.
 • Pentru a oferi mai multă flexibilitate în ceea ce privește focarul de COVID-19, ar trebui să se acorde mai multă flexibilitate statelor membre în ceea ce privește punerea în aplicare a programului și ar trebui să se prevadă o procedură simplificată care să nu necesite o decizie a Comisiei în ceea ce privește modificările aduse programelor operaționale.Informațiile care trebuie transmise Comisiei cu privire la astfel de modificări ar trebui să fie clarificate.
 • Pentru a răspunde impactului crizei, instrumentele financiare finanțate din fonduri ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin sub formă de capital de lucru IMM-urilor, dacă este necesar ca măsură temporară pentru a oferi un răspuns eficace la o criză a sănătății publice.
 • Pentru a oferi un răspuns imediat la impactul crizei, începând cu 1 februarie 2020 ar trebui să fie eligibile cheltuielile pentru operațiunile de promovare a capacităților de reacție la situații de criză.
 • Pentru a se asigura că statele membre dispun de mijloace financiare suficiente pentru a face investițiile necesare fără întârziere, este oportun ca Comisia să nu emită ordine de recuperare a sumelor recuperabile de la statele membre pentru conturile anuale prezentate în 2020.Statele membre ar trebui să utilizeze sumele nerecuperate pentru a accelera investițiile legate de criza focarelor de COVIs-19 și eligibile în temeiul Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 3 și al normelor specifice fondurilor.
 • Pentru a răspunde impactului crizei, FEPAM ar trebui să sprijine fondurile mutuale și asigurarea stocurilor pentru a proteja veniturile pescarilor și fermierilor din domeniul acvaculturii afectați de o criză în domeniul sănătății publice.
 • Sumele nerecuperate în 2020 ar trebui să fie lichidate sau să facă obiectul ordinelor de recuperare la încheierea programelor.
 • Având în vedere caracterul urgent al sprijinului necesar, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare în regim de urgență.
 • Prin urmare, Regulamentele (UE) 1301/2013, 4 (UE) nr. 1303/2013 și Regulamentul (UE) nr. 508/2014 5 ar trebui modificate în consecință.


LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here